Nødbelysning

Nødbelysning er en viktig del av byggets sikkerheten.

Om uhellet skulle være ute må mennesker kunne sikkert og effektivt ledes ut av bygget. JM Hansen leverer løsninger for nødbelysning, ihht. lovverk og forskrifter.

Lover og forskrifter

Lovverk og forskrifter setter krav til nødlysanlegg for nybygg og rehabilitering. JM Hansen skreddersyr en løsning for ditt objekt som tilfredsstiller krav og forskrifter ihht. NEK og NS

Prosjektering

JM Hansen skreddersyr en løsning for ditt objekt som tilfredsstiller krav og forskrifter ihht. NEK og NS.

Årskontroll

Bygg eier har plikt og sørge for at nødlysanlegget blir regelmessigs kontrollert av sakkyndig personell. JM Hansen gjennomføre årskontroller ihht. NEK og NS og levere rapporter som kan falle naturlig inn i ditt internkontrollsystem.

Montasje og idriftsettelse

JM Hansen monterer og idriftsetter nødlysanlegget etter avtale med kunde.

Service

JM Hansen tilbyr service utover lovpålagt årskontroll

  • Desentraliserte systemer
  • Sentraliserte systemer
  • sentralisert ikke adresserbare systemer
  • øvrige nødlysprodukter