Kameraovervåkning

Kameraovervåkning er med på å forebygge hærverk, tyveri og innbrudd i din virksomhet. Gode kameraløsninger gir en trygghet for personell og verdier.

JM Hansen leverer digitale løsninger som god bildekvalitet og fleksibel løsninger

  • Videovisning
  • Videolagring og overføring
  • Styrbare kamera
  • 360 panorama kamera
  • Trådløse kamerasystemer
  • Inne- og utendørs kamera

Digital kameraløsning

Ved bruk av digitale løsning får man bedre bildekvalitet og et mere fleksibelt system i forhold til tradisjonelt analogt system.

Imøtekommer lovverk

Husk at bruken av overvåkingsutstyr er regulert gjennom lovverket, og at det er bruker selv som er ansvarlig for at reglene overholdes.

Planlegging og prosjektering

JM Hansen skreddersyr løsninger for kameraovervåkning system med kundens behov i fokus.

Komplette anlegg – klar til bruk

JM Hansen monterer og idriftsetter kameraovervåkningsystemet.