Full kontroll

Eiendomsdrift er et krevende område. La JM Hansen overta ansvaret for drift av dine bygg.

Vi ivaretar energi, teknisk og inneklima slik at du har får fornøyde leietakere og en god økonomisk drift. Via FULL KONTROLL sikrer vi deg som kunde optimaliserte bygg, og kommer med gode innspill rundt å forbedre bygg.

Ett kontaktpunkt

Når du tegner en ”FULL KONTROLL”-avtale med oss vil du få ett kontaktpunkt inn mot vår virksomhet – vårt servicesenter. Servicesenteret vil ha full oversikt over din teknisk løsning og hvilken avtale du har. Du vil dermed raskt for allokert ressurser med riktig kompetanseprofil for å håndtere din henvendelse. Effektivt og enkelt.

Du kan ha fokus på din kjernevirksomhet

Mange virksomheter opplever at tekniske løsninger og drift er krevende. De sliter ofte med både kompetanse og ressurser for å håndtere dette på en effektiv måte. Ofte opplever også kunder at det å forsøke å drifte tekniske løsninger selv, er dyrt. Dyrt med tanke på stillinger, kompetanseheving/kurs – og ekstra dyrt om løsninger ikke fungerer; og at dette igjen får følger for driften i bygget. Vi tilbyr deg ”FULL KONTROLL”. Vi tar over driften knyttet til områdene ENERGI, TEKNISK og INNEKLIMA. Vi tar ansvaret for at du som kunde har stabile og driftssikre løsninger. Du kan på din side ha fokus på kjernevirksomheten hos dere.

Fornøyde leietakere

Stabile tekniske løsninger som fungerer som forutsatt, vil gi fornøyde leietakere. Fornøyde leietakere vil med stor sannsynlighet fortsette å leie kontorer hos dere. Det gir dere forutsigbarhet og stabile driftsinntekter. Stadige inn- og utflyttinger fra lokaler er både dyrt og meget tidkrevende.

Miljøgevinst: Bedre miljø – ditt bidrag

Energieffektive løsninger vil gi dere en miljøgevinst i form av redusert energiforbruk og bedre klassifisering av bygg. Du kan bidra til å bedre miljøet, og bruke dette i markedsføring overfor eksisterende og potensielle nye leietakere.

Lavere livssykluskostnader

Nye og energieffektive anlegg vil gi lavere driftskostnader over tid. Når du gjør en investering i ny infrastruktur for energi og inneklima, vil dette spare deg for penger over utstyrets levetid. Dette fordi du vil bruke mindre strøm og mindre tid og ressurser på feilretting og misfornøyde leietakere.

Attraktive bygg

Bygg i god teknisk stand er viktig for leietakere. I bygg hvor energi, teknisk anlegg og inneklima er håndtert på profesjonell måte, har man lavere eierskapskostnader.

FULL KONTROLL Energi

 • Analyse av energiforbruk
 • Rådgivning
 • Tiltak for effektivisering / forbedring / besparelser
 • Teknisk drift av bygg
  • Månedlig rapportering
  • Preventivt vedlikehold
  • Optimalisering av drift

FULL KONTROLL Teknisk

 • Vedlikehold / service på brann og nødlys
 • Vedlikehold / service på VVS-anlegg
 • Vedlikehold / service på automasjon og adgangskontroll
 • Vedlikehold elektrisk anlegg
 • Forebygging – unngå driftsstans
 • Tilstandsrapport
 • Rapportering

FULL KONTROLL Inneklima

 • Analyse av luftkvalitet (luft / lys / lyd / temperatur)
 • Tiltak (eks bytte av filter, bedre styring av inneklima)
 • Overvåkning
 • Identifisering av problemområder