Brannsikring

Brannvarslingssystemet skal gi en tidlig varsling for å beskytte liv og verdier. JM Hansen skreddersyr løsninger for brannvarsling i henhold til lovverk og forskrifter.

Lover og forskrifter

Lovverk og forskrifter setter krav til brannvarsling for nybygg og rehabilitering. JM Hansen skreddersyr en løsning for ditt objekt som tilfredsstiller krav og forskrifter ihht. NEK og NS

Prosjektering

JM Hansen skreddersyr en løsning for ditt objekt som tilfredsstiller krav og forskrifter ihht. NEK og NS

Årskontroll

Bygg eier har plikt og sørge for at brannvarslingsanlegget blir regelmessigs kontrollert av sakkyndig personell. JM Hansen gjennomføre årskontroller ihht. NEK og NS og levere rapporter/underlag som kan falle naturlig inn i ditt internkontrollsystem.

Montasje og idriftssettelse

JM Hansen monterer og idriftsetter brannvarslingsanlegget etter avtale med kunde.

Alarmoverføring

Sikker og rask alarmoverføring til alarmsentral kan avverge tragiske og uerstattelige tap forårsaket av brann. Våre alarmsendere tilfredsstiller kravene ihht. NS

Service

JM Hansen tilbyr service utover lovpålagt årskontroll.

  • Adresserbare systemer
  • Konvensjonelle systemer
  • Spesialdeteksjon
  • Alarmorganer
  • Nettverk og kommunikasjon
  • Presentasjonssystemer
  • Batteri og strømforsyning