Trafikkstyring

JM Hansen er en av landsdelens fremste elektro-bedrifter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor «smarte veier». Eksempler på «smart veier» kan være lyskryss, bompengeløsninger, informasjonstavler, transportinformasjon i sann tid og digitale trafikkskilt.

Du kan være trygg på at vi har kompetanse, smarte løsninger og kapasitet for å kunne imøtekomme dine behov.

Trygg vei

Vi har mye erfaring fra prosjekter for å skape trygge veier. Vi bidrar med gode løsninger for  bompengestasjoner og drifter bompengeringer.

Sikker drift

Mange løsninger innenfor belysning og elektro generelt baserer seg på gammel teknologi. Gammel teknologi er ofte dyr i drift og lite stabil. Via høy kompetanse, smart teknologi og gode finansieringsløsninger skal JM Hansen bidra til å redusere dine driftskostnader.

Smarte løsninger – godt for miljøet

Vi er opptatt av å levere smarte teknologiske løsninger. Løsninger som gir høy verdi for kunde, som er enklere å drifte, som ivaretar miljøet og gir lavere driftskostnader. Vi forteller deg gjerne mer om hva vi kan bidra med.

Finasiering

Vi tilbyr gode finansieringsløsninger. Vi kan f.eks. hjelpe deg for å bidra til å finne offentlig finansiering av utviklingsprosjekter innenfor miljø. Vi kan også tilby løsninger hvor du tar din investering i nye smarte løsninger over drift. Dette gir deg muligheter for å kunne gjennomføre prosjektet nå.

  • Lyskryss / trafikksignalanlegg
  • Bompengeløsninger
  • Informasjonstavler
  • Transportinformasjon i sann tid
  • Digitale trafikkskilt