Belysning

Riktig belysning av våre veier er en viktig trivselsfaktor. Videre er det også viktig for sikkerheten på veiene . Det finnes i dag mange utrangerte veilysanlegg i vårt område. Dette er gjerne anlegg som preges av lav driftsstabilitet og høye driftskostnader. JM Hansen er en spesialist på belysning. Vi gir deg kompetanse både for utbedring, bygging (og prosjektering) og drift av veilysanlegg.

Som kunde hos JM Hansen vil du få FULL KONTROLL på ditt lysanlegg.

Kompetanse og kapasitet – når du trenger det

For å ha et velfungerende og sikkert veilysanlegg trenger du en leverandør som virkelig kan veilys. Vi har erfarne ingeniører og montører som sørger for at du har driftssikre løsninger, som imøtekommer miljøkrav (ref PCB) og som gir deg forutsigbarhet for årlig pris. Du skal alltid oppleve at vi har den kapasiteten som trenges for å kunne yte dere en god service.

Trygg vei – veibelysning som fungerer

Norske veier har enorme behov for oppgradering av veilyset på grunn av energi- og miljøkrav. Gamle anlegg krever mye vedlikehold både av armaturer og kabel.

Trygge veier er viktig. God veibelysning bidrar til nettopp dette. Brukere av veinett i bebygde områder skal føle seg trygge.

Trygg leverandør – vi kan veibelysning

Når du som kunde skal ha hjelp til planlegging, utbedring/vedlikehold, bygging og drifting av veilysanlegg, trenger du en kompetent leverandør som faktisk kan veilys. JMH satser på veilys, og har lang erfaring fra området. Vi investerer mye ressurser i å ha kompetente medarbeidere samt kunnskap om nye og innovative produkter.

Lavere driftskostnader

Mange veilysanlegg har unødvendig høye driftskostnader. Ofte skyldes dette en løsningene baserer seg på gammel teknologi.

Intelligent led-belysning vil medføre massive besparelser når det kommer til utskiftning, service og energiforbruk, samtidig som det gir bedre lys og regulering. I tillegg til markant lengre levetid på flere tusen timer, bruker armaturene også omtrent halvparten så mye energi

Finansieringsløsninger

Mange kommuner har utfordringer rundt trange investeringsbudsjetter. Vi bidrar med gode finansieringsløsninger for både planlegging og bygging av nye anlegg. Vi tar svært gjerne en nærmere dialog rundt dette.

Vei, tunnel, bru og parkeringsanlegg

  • Intelligente styringssystemer
  • Lysarmatur
  • Stolper
  • Fordelinger
  • Driftsløsninger