Infrastruktur

Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere effektivt.

JM Hansen leverer både elektroinstallasjoner og automasjonsarbeid på vann- og avløpsstasjoner, veibelysningsanlegg, tunnelanlegg, trafikkstyring, både for privat og offentlig.

Infrastruktur må styres, overvåkes og løpende vedlikeholdes. Vi utfører derfor også driftsoppgaver og vedlikehold for våre kunder, samt styring og overvåking av anleggene for å være i forkant av eventuelle feil og mangler.

Vi gir kundene driftssikre løsninger som igjen gir effektiv drift og lavere livsløpskosnader!