Sentral Driftskontroll

Alle tekniske anlegg knyttes opp til et toppsystem (SD-anlegg) for styring, regulering og overvåkning. Med Sentral driftskontroll (SD-anlegg) knyttes systemene sammen til en oversiktlig helhet. Det betyr til gang på store datamengder, fra energimålere, PLS, frekvensomformere, kjølemaskiner, pumper og mye mer.

I SD anlegget blir alt overvåket og gir tilgang til informasjon, tidsplaner for produksjon osv. Slik får virksomheten fullt innsyn i de tekniske systemene, gis mulighet for manuell overstyring og optimalisering av driftsparametere samt tilgang til f.eks alarm-logg, logging av prosessdata, driftsrapporter, tidsplaner for drift mv

Styringsinformasjon for effektivisering av drift

Ulike typer sensorer og teknologiløsninger gir tilgang til mye data. Vi vil kunne skreddersy informasjons-/overvåkningsportaler, tilpasset ditt behov for nøkkelinformasjon. Nøkkelinformasjon i tilknytning til driften vil så kunne brukes til å effektivisere og optimalisere driften.

Visualisering av driftsinformasjon – forenkling og tilgjengeliggjøring

Styringsinformasjon vil være mye enklere tilgjengelig via såkalte dashbord. I dashbordene vil du som kunde finne en visualisering av styringsinformasjonen, som raskt setter deg i stand til å danne deg ett bilde over status for drift – og sette inn eventuelle tiltak.

Åpen løsning, muligheter for å integrere ulike typer utstyr

I dag finnes det en rekke typer ulike teknologiløsninger levert av ulike leverandører. Vi leverer en åpen løsning som gjør det mulig å integrere ulike typer utstyr og datakilder. Slik at disse dataene kan settes sammen til rapporter som gir kritisk styringsinformasjon – på tvers av ulike systemer og sensorer.