Prosess effektivisering

Optimalisere styring og overvåkning av produksjonslinjen

  • Gjennomgang av automatiseringsanlegg for å identifisere eventuelle behov for oppgradering
  • Måling av energiforbruk langs hele produksjonslinjen for å se på effektpiker
  • Datafangst for analyse og prediksjon for optimalisering
  • Leveranse av styresystemer tilpasset kundens behov
  • Styringsinformasjon presentert on site eller i skyen
  • Vi er Siemens Solutions Partner

Kontroll på energikostnader

Vi tilbyr løsninger for full kontroll på energikostnader. Vi setter opp overvåkning på produksjonslinje. Dette gir oss uvurderlig informasjon for å kunne sette inn tiltak.

Effektivisering og uavbrutt forretning

Basert på kartlegging og testing av utstyr utarbeider vi konkrete tiltak for å effektivere produksjonen og redusere risiko for stopp/feil i produksjonsprosessen – uavbrutt forretning.

Fremtidsrettet

Vi har over mange år i bransjen opparbeidet oss høy kompetanse og erfaring for å sikre deg som kunde de beste og mest driftsikre løsningene for fremtiden