Kartlegging

Vi foretar en gjennomgang av automatiseringsanlegg for å identifisere eventuelle behov for oppgradering. Dette gjøres gjennom statusrapporter av styresystemet og instrumenter via en visuell gjennomgang av komponenter, kartlegge tilgjengelighet på kritiske reservedeler for disse anleggene, samt ser på muligheten til ytterligere automatisering.  Vi gir deg konkrete forslag til utbedringer.

Statusrapport

For å kunne gjennomføre forbedrings- og effektiviseringstiltak innenfor industri, må man ofte inn i detaljer i eksisterende produksjonslinje. Vi kartlegger og gir deg en statusrapport med konkrete tiltak.

Stabil drift – unngå nedetid

Via vår kompetanse, smart teknologi og driftsavtaler på definerte anlegg, vil vi bidra til en stabil drift i din virksomhet. Effektiv overvåkning skal kunne avdekke eventuelle svakheter før produksjonslinja går ned.

Miljøeffekt

Ny teknologi og smart implementering av denne vil kunne gi dere som kunde en miljøeffekt i form av lavere energiforbruk.