Elbil-lader borettslag

Mulighetene med el-bil er mange og vel dokumentert. Lavere driftsutgifter, godt for miljøet og meget stillegående.

I Norge har vi en betydelig vekst innenfor salg av el-biler og hybrider. I juni 2017 passerte salget av el-bil og hybrid salget av biler basert på fossilt drivstoff.

JM Hansen bidrar til elektrifisering av samfunnet. Vi gir deg som kunde gode råd rundt effektive, brukervennlige og driftssikre løsninger for lading av el-bil i felles parkeringsanlegg i borettslag og sameier. Vi tar oss av hele jobben med å planlegge, installere og drifte ladeløsninger. Dette gir fornøyde leietakere, bidrar til et bedre miljø og sørger for verdiøkning på hver enkelt boenhet.

Rask lading av din elbil

Vi ser nå et klart skifte i type elbiler i markedet. Bilene får betydelig lengre rekkevidde. Dette stiller igjen høyere krav til ladestasjoner som kan gi tilstrekkelig effekt for hver enkelt bil. Ladestasjon må være dimensjonert for at man skal kunne ha et problemfritt bilhold, og kunne bruke bil når man måtte ønske.

Vi hjelper borettslag og sameier med å planlegge og bygge ladeløsninger som imøtekommer både dagens og framtidas behov for ladeeffekt.

Trygghet og fleksibilitet

Mange borettslag og sameier opplever utfordringer med å få etablert gode ladeløsninger for beboere med elbil. Problemstillinger som fordeling av kostnader rundt etablering av løsning, fordeling av strømutgifter pr parkeringsplass og ansvaret rundt drift av løsning er ofte elementer som kommer opp.

Når du velger JMH som leverandør av ladeløsninger vil du få en trygg løsning som ivaretar alle tekniske krav. Videre vil vi hjelpe deg med å etablere en fleksibel infrastruktur som gjør det enkelt å drifte løsningen og fordele strømkostnader pr parkeringsplass. Løsning vil til enhver tid være overvåket fra vårt driftssenter.

Enkel fordeling av kostnader

Kostnadsbildet ved etablering av ladeløsninger i parkeringsanlegg er sammensatt. Man må ha en sentral infrastruktur (”stamnett”) om gir tilstrekkelig med strømkapasitet inn til ladeanlegg. Videre må det etableres en ladestasjon for de av parkeringsplassene som ønsker el-bil lading.

Kostnader for strøm må kunne fordeles pr parkeringsplass – akkurat som i en leilighet. JMH gir deg som borettslag/sameie en totalløsning som gjør det enkelt og rettferdig å fordele kostnader pr parkeringsplass.

Kompetanse og gode løsninger

Det å kjøre el-bil/hybrid er artig, og gir en rekke fordeler for de fleste. Mange opplever imidlertid at det er en del nye ting man må sette seg inn i, bl.a. dette med lading hjemme og ute på farten.

JMH har høy kompetanse rundt ladeløsninger som passer i ditt borettslag eller sameier. Vi gir deg gode råd som dere vil kunne leve med over tid.

Hva bør jeg tenke på før installasjon?

Vi har oppdaget 6 hovedutfordringer ved installasjon av ladestasjoner i eneboliger, borettslag, bedrifter og offentlige parkeringsplasser:

 1. KAPASITET
  Har vi nok kapasitet på el-anlegg? Må vi oppgradere hovedtavle og skilletrafo?
 2. SKALERBARHET
  Hva skjer når alle skal lade – til samme tid? Har vi nok kapasitet
 3. RETTFERDIGHET
  Må jeg betale for strømmen til naboen
 4. FREMTIDSRETTET
  Er produktet fremtidsrettet eller må vi bytte om noen år?
 5. SIKKERHET
  Er elbil lading trygt? Er produktet sikkert
 6. INVESTERING
  Hva koster det og hvilke muligheter har vi?

Infrastruktur

 • Planlegging av løsning
 • Koordinering mot nettselskap
 • Vurdering av effektbehov
 • Oppsett av ny sentral infrastruktur

Ladeboks og betaling

 • Levering av smart ladeboks
 • Leveranse av enkel løsning for betaling av strøm pr parkeringsplass
 • Betalingsløsning

Sikkerhet

 • Overspenningsvern/kurser
 • Lastdeling på anlegg

Drift

 • Overvåkniung av anlegg – strømkabel, kurser og andre viktige komponenter
 • Ansvar for anlegg (evt kontakt med nettselskap)
 • Utrykning ved behov