El-kontroll

Du har nok god kontroll på det meste som skjer i boligen din. Likevel finnes det kanskje ting du ikke har helt oversikt over. El-kontroll og boligalarm er noe av det vi kan bistå med, for å trygge boligen din.

Få el-kontroll over boligen din – øk brannsikkerheten og spar penger.

Hva er en el-kontroll?

Målsettingen med en el-kontroll er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer og husdyr, eller kan skade gjenstander.

Billigere boligforsikring

En el-kontroll gir ikke bare trygghet i forhold til brannsikkerhet, det lønner seg også økonomisk. Gjennomfører du godkjent el-kontroll på det elektriske anlegget og utbedrer feil og mangler får du gode rabatter pr år på boligforsikringen din hos de fleste forsikringsselskaper.

Ta kontakt med oss for å avtale en el-kontroll på din bolig.