Flåteovervåkning

Tilgang til relevant styringsinformasjon er avgjørende for en effektiv drift av ett oppdrettsanlegg. Våre produkter for styringsinformasjon gir deg full oversikt over relevante styringsparametere som f.eks. nivå i fôringtanker/siloer, utfôring pr dag, værdata, vann temperatur, saltinnhold, PH-verdier, strøm og oksygen. Dataene samles i vårt skybaserte dashboard som har åpen APIer som muliggjør integrasjon mot andre leverandører.

 

«Topp å forholde seg til kun et firma – et som tar både elektro og eletronikk.»

Miljørapport

Vi leverer avansert sensorteknologi som vil kunne gi deg som kunde en oppdatert miljørapport til enhver tid. Parametere som temperatur, saltinnhold, PH-verdier og oksygen vil være tilgjengelig i sanntid. Dataene er tilgjengelig på driftssentral og for de som er på farten (eks mobil eller nettbrett).

Styringsinformasjon for effektivisering av drift

Ulike typer sensorer og teknologiløsninger gir tilgang til mye data. Vi vil kunne skreddersy informasjons-/overvåkningsportaler, tilpasset ditt behov for nøkkelinformasjon. Nøkkelinformasjon i tilknytning til driften vil så kunne brukes til å effektivisere og optimalisere driften.

Visualisering av driftsinformasjon – forenkling og tilgjengeliggjøring

Styringsinformasjon vil være mye enklere tilgjengelig via såkalte dashbord. I dashbordene vil du som kunde finne en visualisering av styringsinformasjonen, som raskt setter deg i stand til å danne deg ett bilde over status for drift – og sette inn eventuelle tiltak.

Åpen løsning, muligheter for å integrere ulike typer utstyr

I dag finnes det en rekke typer ulike teknologiløsninger levert av ulike leverandører. Vi leverer en åpen løsning som gjør det mulig å integrere ulike typer utstyr og datakilder. Slik at disse dataene kan settes sammen til rapporter som gir kritisk styringsinformasjon – på tvers av ulike systemer og sensorer.

Abonnementsløsning

Ved å tegne avtalen FULL Kontroll Havbruk vil du gå inn på en abonnementsløsning som gir deg enkel tilgang til dine styringsdata, tilrettelagt for PC/Mac og mobile enheter (mobil og nettbrett). Data visualiseres og vil til enhver tid være oppdatert, og kan ses på uavhengig av hvor bruker befinner seg.

Logging av måledata

 • Temperatur
 • Saltinnhold
 • PH
 • Strøm
 • Oksygen
 • Værstasjon

Presentasjon av styringsinformasjon

 • Nettbasert
 • Mobile løsninger
 • Driftsinformasjon
 • Feildata
 • Varsling ved terskelverdier
 • Kurve (historiske data)

«Endelig noen som leverer en fullverdig dokumentasjon på utført jobb.»