Strøm til merde

Vårt spredenett vil kunne levere tilstrekkelig effekt ut til hver enkelt merde. Spredenettet kan tilknyttes anlegg for landstrøm. Montering av spredenett kan gjøres av kunden selv.

«Gjennomført og enkelt anlegg, likte spesielt godt merkingen – med tanke på etterbestilling av reservedeler.»

Tilstrekkelig effekt på merder

Det er mye teknologisk utstyr som skal og kan benyttes ute på merdene. Det å ha en tilstrekkelig effekt og en stabil tilførsel av strøm ute på merdene, vil være kritisk. Vi leverer effektive spredenett som kan tilknyttes i landsstrømanlegg. Dette sørger for at alt teknologisk utstyr fungerer stabilt og trygt.

HMS godt ivaretatt

Ute på merdene befinner det seg viktig måleutstyr. Deler av måleutstyret er avhengig av et velfungerende og sikkert lokalt strømnett. Vi leverer trygge og stabile spredenett, som leverer strøm ut til alle merden

Regelverk godt ivaretatt

Regelverket krever at det finnes stabil og trygg strømtilførsel til merder. Ved å etablere et effektivt og sikkert spredenett vil vi hjelpe deg som kunde å imøtekomme regelverk og sørge for godkjenning ved eventuelle kontroller fra myndighetene.

Enkel tilkobling

Vårt spredenett åpner for pluggbar tilkobling, noe som gir enkel tilkobling av elektrisk utstyr. Dette er noe du som kunde kan gjøre selv. På en trygg og enkel måte. Dette vil forenkle driften og øke fleksibiliteten.

Unik merking av alle delene

Unik merking av alle delene slik at prosessen med å bestille reservdeler forenkles

Forenkling av overvåkning

Avansert overvåkningsutstyr krever stabil og sikker strømtilførsel. Ett sikkert lokalt spredenett ute på merder og i anlegget for øvrig, vil legge til rette for montering av avanserte overvåkningsløsninger. Overvåkningsløsninger som skal sørge for lavere kostnader, høyere kvalitet og mer effektiv drift.

  • Leverer tilstrekkelig effekt
  • Driftsikkerhet
  • Enkelt
  • Fleksibelt