Oksygenmåling

Det er kritisk at oksygeninnholdet i merdene er riktig. Sild, makrell og andre arter kommer til og tar av oksygenet i tilknytning til merdene. Vi leverer løsninger for kontinuerlig måling av oksygennivået i merdene. Våre løsninger vil kunne gi en varsling om oksygennivået kommer under terskelnivå. Måling av oksygennivå inngår som en del av løsning for styringsinformasjon som vi har levert til en rekke kunder.

«JM Hansen så våre behov, og sammen utviklet vi den løsningen vi trengte. De gav innhold i begrepet kundebasert innovasjon, og derfor valgte vi dem – også i konkurranse med rimeligere aktører. At de er en lokal aktør med solid omdømme, betyr naturligvis også mye.»

Reduserte förkostnader

Fôr representerer den største kostnaden knyttet til driften. Fortløpende oksygenmåling i og rundt merder vil gi kritisk informasjon rundt når fisken tar til seg fôr. Tjenesten rapporterer om lavt oksygennivå i merdene, og foring kan da stoppes. På denne måten kan fôrkostnadene reduseres.

Automatiske varslinger til driftsorganisasjonen

Løsning for oksygenmåling vil kunne gi en automatisk varsling til driftsorganisasjon straks oksygennivået i og rundt merder kommer under et predefinert nivå. Automatisk varsling vil forenkle driften i større anlegg, og gjør mulig å redusere fôrkostnadene.

Tilgang til oppdatert styringsinformasjon

Løsning for automatisk oksygenmåling vil til enhver tid gi driftsorganisasjonen oppdatert styringsinformasjon. Styringsinformasjon som gir mulighet til å sette inn tiltak iht status i merde.

Mer effektiv drift

Alle virksomheter leter etter områder for å kunne kutte kostnader. Reduksjon av fôrkostnader vil kunne ha stor effekt på driften. Videre vil man kunne bruke mindre driftspersonell for å følge opp og drifte anlegget.

Redusere dødelighet

For lavt oksygennivå i merder vil i verste fall kunne føre til dødelighet på fisk. Via automatisk oksygenmåling og fortløpende overvåkning vil man enklere få oversikt over fall i oksygennivå, som igjen gjør at man kan redusere dødelighet på fisken.

Sensorikk

  • Optisk måleprinsipp
  • Redusert behov for kalibrering
  • Høy grad av nøyaktighet
  • Utskiftbar cap (2 års levetid)
  • Kalibreringsdata lagres i sensoren

Måling av oksygen

  • Fang opp endringer i oksygennivå i, og i nærheten av, merdene

Automatisering

  • Varsling når grenseverdier nås
  • Varsling til driftsorganisasjon
  • Varsling av eksterne avtaleparter