Nivåmåling i fôrsilo

JM Hansen har utviklet en innovativ nivåmåler for bruk i tank/silo med bulk som skanner og beregner ujevne overflater. Nivåscanner gjør det mulig å beregne mengde fôr i silo med bedre nøyaktighet enn konvensjonelle målemetoder.

JM Hansen har under utvikling en app for visualisering der data samlet inn fra nivåmåleren vil logges og presenteres i nettskyen. I tillegg har man muligheten for integrasjon av annen data som f.eks oksygen og temperatur. Nivåscanneren leveres med ferdig nettverkstilkobling for innsamling av måledata.

Full kontroll over fôrmengde

Nivåmåler gir deg til enhver tid full oversikt over mengde for i hver enkelt silo. Det vil gi deg nøyaktig oversikt over forbruk av fôr.

Optimalisering av bestilling

Nivåmåler gjør at du kan ha en optimal fôrbestilling basert på eksakt mengde og forbruk. Dette vil forenkle planleggingen av driften.

Bedre styringsinformasjon

Nivåmåler rapporterer oppdaterte data til vår løsing for Styringsinformasjon. Du vil til enhver tid få oppdatert styringsinformasjon knyttet til fôr.

Optimalisering fôrflåte

Full kontroll på innholdet i hver enkelt forflåte vil gi bedre økonomi og materialflyt.

  • Måling av nivå i fôrtank
  • Rapportering (Hvor mye fôr er det igjen i tanken? Visualisering. Hvor mye fores det pr. dag?)
  • Mulighet for rapportering direkte til fôrleverandør
  • Oversikt over nivå i alle fôrtanker ved desentral fôringsløsning

Dokumenter

Nivåmåler flyer_v2.pub (pdf)

   Kontakt oss for tilbud eller en prat om dette: