Fôrsilo-overvåkning

Vi leverer måling av nivå i tank/silo. Måling foretas av en laserskanner som skanner og beregner ujevne overflater, som gjør det mulig å beregne mengde fôr i silo med bedre nøyaktighet enn tradisjonelle målemetoder. Målingen gir en feilmargin på maks 1 % i målt volum.

 • Full kontroll over total fôrbeholdning
 • Full kontroll over utfôrt mengde
 • Sikre autoordre ved bestilling
 • Bedre beslutningsstøtte
 • Korrekt verdi på beholdning i regnskapet

Vi har et eget dashboard for visualisering av data samlet inn fra nivåmåleren. Visning av dashboardet skjer i en nettleser. Løsningen leveres som en skytjeneste med åpne APIer som muliggjør integrasjon mot andre leverandører og presentasjon i andre systemer, integrasjon mot fôrleverandør mv.

Løsningen leveres som en tjeneste inkl. service, drift og vedlikehold. Dette innebærer at vi har ansvaret for:

 • Sikre at det til enhver tid er oppdatert software og firmware uten ekstra kostnad for deg
 • Gjøre oppdateringer av hardware dersom det kommer nye forbedrede løsninger
 • Oppetid og korrekt informasjon/innlogging
 • Levere data til rett kvalitet til rett tid.

 

«Systemet er testet over lang tid og viser veldig stor nøyaktighet. Vi har aldri hatt så god kontroll på utfôrt mengde og vår totale beholdningen av fôr på flåten»

 

«Spennende å få være med på utviklingen av denne teknologien som gir oss brukere stor verdi i hverdagen»  -SalMar

Full kontroll over fôrbeholdning og utfôret mengde

Tjenesten gir deg til enhver tid nøyaktig oversikt over mengde for i hver enkelt silo, som videre vil gi deg oversikt over forbruk av fôr pr dag. Mulighet for statistikk over timer, dager, uker og år.

Nivå angis i kilo/tonn tilgjengelig  på PC, web, mobil og nettbrett

Vi tar oss av alt

Service og periodisk vedlikehold

 • Sikker drift og oppetid på hele anlegget
 • Mottakelse av feilmeldinger online fra systemet direkte til oss
 • Fjerndrift og overvåkning av målere
 • Oppgradering av SW og firmware kan gjøres via fjerntilgang
 • Kontroll av alle målere og annet utstyr en gang pr. år. Inkl fysisk utskifting ved behov og gjennomgang med brukere
 • Kontroll utført av vårt sertifisert personell

Når teknologien utvikles

Alltid den «beste» løsning!

Som en leverandøruavhengig partner vil vi overvåke teknologisk utvikling og bruke vår kompetanse til å finne de til en hver tid beste løsningen.

Fordeler:

 • Sikre at det til enhver tid er oppdatert software og firmware uten ekstra kostnad
 • Oppdatering av selve hardware dersom det kommer nye forbedrede løsninger

Når du får feil

Vi tar ansvar!

Gjennom vår driftsplattform overvåker vi alarmer og hendelser slik at vi tidlig kan iverksetter tiltak. Datainnsamling muliggjør kontinuerlig forbedring gjennom analyser og simulering av hendelser.

Fordeler:

 • Data levers med riktig kvalitet til rett tid
 • Identifisere unormal oppførsel og hinder kritiske situasjoner
 • Forutsi nødvendig vedlikehold, unngå dyre og akutte reparasjoner

Når behovene endrer seg

Enkel tilpasning!

Vet du i dag det du trenger i morgen? Det gjør ikke vi heller. Gjennom en fleksibel og åpen løsning muliggjør vi tilpasning basert på behov når du trenger det.

Fordeler:

 • Betaling av tjenesten basert på faktisk behov, f.eks redusert pris ved brakklegging
 • Tilpasse visning til ulike brukere
 • Lett integrert mot 3 partsløsninger

Er dataene tilgjengelig?

Vi tror på åpenhet!

Med våre digitale løsninger og tjenester har du alltid tilgang på avgjørende informasjon og kompetanse – uansett hvor og når du trenger det.

Fordeler:

 • Åpne APIer (Rest API)
 • Standard plattformløsning
 • Standard protokoll OPC-UA
 • Forenklet lokalt web grensesnitt

   Kontakt oss for tilbud eller en prat om dette: