Fornivå

Vi leverer måling av nivå i tank/silo. Måling foretas av en laserskanner som skanner og beregner ujevne overflater, som gjør det mulig å beregne mengde fôr i silo med bedre nøyaktighet enn tradisjonelle målemetoder. Målingen gir en nøyaktighet på 0,5 % i målt volum.

Vi har et eget dashboard for visualisering av data samlet inn fra nivåmåleren. Løsningen leveres som en skytjeneste med åpne APIer som muliggjør integrasjon mot andre leverandører og presentasjon i andre systemer, integrasjon mot fôrleverandør mv.

Løsningen leveres som en tjeneste inkl. service, drift og vedlikehold. Dette innebærer at vi har ansvaret for:

 • å sikre at det til enhver tid er oppdatert software og firmvare uten ekstra kostnad for deg
 • å gjøre oppdateringer av hardware dersom det kommer nye forbedrede løsninger
 • oppetid og korrekt informasjon/innlogging
 • å levere data til rett kvalitet til rett tid.

 

 

«Så langt viser målingen veldig stor nøyaktighet og vi har aldri hatt så god kontroll med vår beholdningen av fôr på flåten»

Full kontroll over fôrbeholdning og utfôret mengde

Tjenesten gir deg til enhver tid nøyaktig oversikt over mengde for i hver enkelt silo, som videre vil gi deg oversikt over forbruk av fôr pr dag. Mulighet for statistikk over timer, dager, uker og år.

Nivå angis i kilo/tonn.

Optimalisering av bestilling

Tjenesten gjør at du kan optimalisere din fôrbestilling basert på eksakt mengde og forbruk. Dette vil forenkle planleggingen av driften og redusere kostnader – bestilling av fôr kan f.eks låses mot fôrleverandør i god tid før levering.

Fôrleverandør kan også gis tilgang til å hente ut data om fôrmengden på din flåte.

Bedre beslutningsstøtte

Tjenesten vår gjør at du får dine data tilgjengelig over alt, både på flåten, på land eller hjemme på PC, mobil eller nettbrett. Målingen av nivået oppdateres fortløpende slik at du til en hver tid har oversikt over resterende fôrmengder. Tjenesten gir også en oversikt over antall kilo utfôret pr dag.

Optimalisering balansering

Tjenesten gir full kontroll på det totale innholdet i hver enkelt fôrflåte. Dette vil gi en bedre optimalisering av balansering i fôrflåten.

 • Bedre grunnlag for bestilling av fôr
 • Nøyaktig måling av nivå i fôrtank
 • Oversikt over utfôret mengde
 • Rapportering (Hvor mye fôr er det igjen i tanken?)
 • Mulighet for rapportering direkte til fôrleverandør
 • Oversikt over nivå i alle fôrtanker ved desentral fôringsløsning
 • Åpen API som muliggjør integrasjon mot andre leverandører

 

   Kontakt oss for tilbud eller en prat om dette: