Fornivå

JM Hansen leverer måling av nivå i tank/silo med bulk. Måling foretas av en laserskanner som skanner og beregner ujevne overflater. Målingen gjør det mulig å beregne mengde fôr i silo med bedre nøyaktighet enn konvensjonelle målemetoder. Dokumentert nøyaktighet på under 0,5 %.

JM Hansen har et eget dashboard for visualisering der data samlet inn fra nivåmåleren vil logges og presenteres i nettskyen. I tillegg har man muligheten for integrasjon av annen data som f.eks oksygen og temperatur i vann, værdata, energiforbruk mm.

Løsningen selges som en tjeneste inkl. service, drift og vedlikehold. Dette betyr at det er JM Hansen som er ansvarlig for oppetid og korrekt informasjon/logging. Løsning levere som en skytjeneste med åpene APIer som muliggjøre integrasjon mot andre leverandører for presentasjon i deres systemer.

 

«Så langt viser målingen veldig stor nøyaktighet og vi har aldri hatt så god kontroll med vår beholdningen av fôr på flåten»

Full kontroll over fôrmengde

Tjenesten gir deg til enhver tid nøyaktig oversikt over mengde for i hver enkelt silo, som videre vil gi deg oversikt over forbruk av fôr pr dag. Mulighet for statistikk over timer, dager, uker og år.

Nivå angis i kilo/tonn.

Optimalisering av bestilling

Tjenesten gjør at du kan optimalisere din fôrbestilling basert på eksakt mengde og forbruk. Dette vil forenkle planleggingen av driften og redusere kostnader – bestilling av fôr kan f.eks låses mot fôrleverandør i god tid før levering.

Fôrleverandør kan også gis tilgang til å hente ut data om fôrmengden på din flåte.

Bedre styringsinformasjon

Tjenesten vår gjør at du får dine data tilgjengelig over alt, både på flåten, på land eller hjemme på PC, mobil eller nettbrett. Målingen av nivået oppdateres fortløpende slik at du til en hver tid har oversikt over resterende fôrmengder. Tjenesten gir også en oversikt over antall kilo utfôret pr dag.

Optimalisering balansering

Tjenesten gir full kontroll på det totale innholdet i hver enkelt fôrflåte. Dette vil gi en bedre optimalisering av balansering i fôrflåten.

  • Bedre grunnlag for bestilling av fôr
  • Nøyaktig måling av nivå i fôrtank
  • Rapportering (Hvor mye fôr er det igjen i tanken? Visualisering. Hvor mye fôres det pr. dag?)
  • Mulighet for rapportering direkte til fôrleverandør
  • Oversikt over nivå i alle fôrtanker ved desentral fôringsløsning
  • Åpen API som muliggjør integrasjon mot andre leverandører

Dokumenter

 

   Kontakt oss for tilbud eller en prat om dette: