Merdelys

Nedsenkede lys i merder gir flere fordeler. Laksen kunne ta til seg mer av foret og sykdom i merdene vil kunne reduseres. Dette vil igjen gi bedre kvalitet på fisken, og bedre økonomi. Vi leverer kvalitetslys spesielt tilpasset for oppdrettsnæringen. LED-belysning vil kunne dempe kjønnsdriften hos fisken, styre laksen under lusebeltet og øke effekten ved mating.

 

«Lett å jobbe med og mye lys, faktisk første gang jeg klarer å se bunnen i merden.»

Mer effektiv foring

Ved å sette opp effektive lys ute på merdene vil man kunne øke effekten ved mating av fisken. LED-lys av høy kvalitet, som tåler vær og vind, vil sørge for at fisken tar til seg mer næring, og vokser raskere. Dette gir igjen raskere slaktevekt, og bedre inntjening. Videre vil belysning sørge for å styre laksen under lusebeltet. Dette vil redusere sykdom og dødelighet hos laksen.

Mindre sykdom

God belysning av merdene vil sørge for å styre laksen under lusebeltet. Dette vil gi mindre sykdom, høyere kvalitet på fisken og lavere dødelighet. Dette reduserer kostnadene.

Bedre kvalitet på fisken

Belysning ute på merdene vil sørge for mindre lakselus iom at fiske vil gå under lusebeltet. Dette vil igjen gi seg utslag i bedre kvalitet på fisken.

Økonomiske besparelser

Effektiv belysning vil redusere sykdom, bedre kvalitet på fisken samt gi mindre dødelighet. Dette vil kunne gi betydelige økonomiske besparelser.

  • En komplett løsning med lys, tilkoblingskap, ledning og oppheng.
  • Enkel installasjon med plug & play
  • Meget robust konstruksjon
  • LED lys på 600w og 73.000 lumen
  • Meget brukervennlige LED lys med lav vekt – kun 4,2 kg
  • Mulighet for flere linser med ulik lysspredning
  • Automatisk oppdimming ved strømbrudd
  • Lys iht NEK 400-8-820

Dokumenter