Landstrøm

Landstrøm til oppdrettsanlegg er svært viktig. Næringen har selv en målsetning om å være elektrifisert innen 2020. Vi bidrar til planlegging, etablering og drift av landstrømanlegg.

Landstrøm gir betydelige reduksjoner innenfor energikostnader samt store miljøgevinster, både i form av bortfall av dieselaggregater og støy – samt bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Landstrøm vil gi en sikker, stabil og grønn strømtilførsel, og vil også åpne opp for etablering av nye og viktige funksjoner som LED-belysning. internett-aksess og kameraovervåkning.

«Jeg har en hektisk hverdag. Denne løsningen sparer meg for mye ekstra jobb.»

Sikkerhet, trygghet og stabilitet

Mange av dagens anlegg benytter dieselaggregater for å produsere strøm. Sikker tilførsel av elektrisitet er kritisk for sikker drift av mye avansert teknologi ute på merder. Etablering av landstrøm vil gi en grønn, sikker, trygg og stabil tilførsel av elektrisitet til anlegget.

Miljøgevinst

Havbruksnæringa ønsker selv at de skal være fullt ut elektrifisert innen 2020. Dagens dieselbaserte aggregater avgir mye skadelige avgasser. Ved å bytte til landstrøm vil behovet for bruk av aggregater kun være som sikkerhet i tilfelle langvarig bortfall av landstrøm. Landstrøm gir ett trygt og godt driftsmiljø for ansatte og omgivelsene. Det er også viktig mht miljømessig dokumentasjon for søknader rundt etablering av nye konsesjoner.

Arbeidsmiljø

Mange av dagens oppdrettsanlegg har flere dieselaggregater gående for å kunne produsere tilstrekkelig med strøm for merder og produksjonsfasiliteter ellers. Ved å elektrifisere anlegget via landstrøm, vil man oppnå ett betydelig bedre arbeidsmiljø, hvor man tar bort både støy fra aggregater og giftige avgasser.

Merkevarebygging

Mange snakker om miljø, og noen gjør noe med det. Ved å elektrifisere anlegget via landstrøm vil dere som kunde kunne bruke dette aktivt i markedsføringen av bedriften. Det å kunne dokumentere å ha ett ”grønt” anlegg, vil kunne gi stor verdi for omdømme og merkevaren

Reduserte driftskostnader

Fossilt drivstoff som diesel er kostbart, og utgjør en ganske stor kost pr år. Grønn energi og strøm er en mye billigere og mer bærekraftig måte å drive virksomheten på. En elektrifisering av anlegget vil redusere driftskostnadene.

Ekstern delfinansiering

Havbruksnæringen har som målsetning å være elektrifisert innen 2020. Vi vil kunne bidra med bistand rundt en mulig delfinansiering av nye landstrømsanlegg via offentlige tilskuddsordninger. Dette vil kunne være betydelige bidrag som igjen gjør det mulig å realisere store prosjekter.

Avbruddsfri forretning

Dagens oppdrettsanlegg blir mer og mer høyteknologiske anlegg. Avansert teknologi i form av lys, lysstyring, sensorer, internett og overvåkning baserer er nødt til å ha en sikker og stabil strømtilførsel. Dette får man kun via landstrøm og en ren elektrifisering av anlegget. Vi skal bidra til å etablere en trygg og stabil forretning, uten avbrudd og feil.

  • Tilkobling til land og flåteside
  • Overvåkning av kabel
  • Miljøvennlig strøm
  • Sikker og stabil strømtilførsel
  • Økt strømkapasitet ut til merdene
  • Dokumentasjon av reell besparelse
  • Rask nedbetaling
  • Miljøgevinst, på utslipp og støy

Er du interessert i få på plass landstrøm?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg: