Nybygg

Vi har erfaring med nybygg av fartøy både i Norge og i utlandet for våre kunder. Våre tjenester knytte til nybygg er:

  • Prosjektering av elektro og elektronikk er totalt leverandør innen maritim elektronikk hvor vi blant annet leverer:
  • Utstyrsleveranser, ferdig modifisert
  • Installasjon og idriftsetting/testing
  • Programmering og systemintegrasjon
  • Dokumentasjon