Klassing

Vi har tett samarbeid med flere verft langs med kysten i Norge. Her bistår vi i klassing av alle type fartøy ihht myndighets- og klassekrav.

Vi innehar alle nødvendige sertifiseringen og godkjenninger, samt har vi lang erfaring fra denne typen arbeid.