Klassing

Vi har tett samarbeid med flere verft langs med kysten i Norge. Her bistår vi i klassing av alle type fartøy ihht myndighets- og klassekrav.

Vi innehar alle nødvendige sertifiseringen og godkjenninger, samt har vi lang erfaring fra denne typen arbeid. Vi er en av få selskaper i Norge som i tillegg er godkjent av russisk register for klassing av russiske fartøy – et kvalitetsstempel som vi er stolte av.