Reklamasjon

Her kan du registrere reklamasjonen din. Teknikere vil kontakte deg så snart som mulig etter at dokumentasjon/informasjon er mottatt.

Vær oppmerksom på at det kan oppstå en kostnad ved besøk av tekniker i tilfelle feilen ikke er dekket av garanti eller det viser seg å være brukerfeil.