Merder

FEED
Mer tid til fisken

Kombinasjonen av data og menneskelig ekspertise, er veien mot fremtidig optimal og bærekraftig drift!

Med stadig sterkere global konkurranse vil bærekraftig og optimal drift være avgjørende for å lykkes framover. Ny teknologi og senstordata gir et hav av muligheter til å forstå og lære raskere. Vi tror selskapene som er flinkest til å ta i bruk nye verktøy for å lære raskere og handle mer effektivt vil være fremtidens vinnere.

Fra fôring til fiskevelferd – Fôret er en av de store innsatsfaktorene i produksjon av laks. Bedre kontroll på fôringen betyr økt fiskevelferd og mindre fôrsvinn, som igjen har betydning for økonomi og miljø.

For å hjelpe deg på veien lanserer vi FEED. Vi sørger for at du alltid har det beste grunnlaget for å ta kloke og bærekraftige valg, basert på det beste datagrunnlaget. Slik at du får mer tid til fisken.

Dagens manuelle løsninger har sine begrensninger. Vi tilbyr en tjeneste som kombinerer menneskelig kunnskap med trygg og sikker datainnsamling på veien mot optimal og bærekraftig drift.

Optimal foring

Tjenesten FEED er utviklet for å gi deg det beste grunnlaget for å ta kloke beslutninger. Optimal fôring krever et godt beslutningsgrunnlag hver dag.

I samarbeid med kunden sine fageksperter skal vi sammen finne de riktige parametrene for optimal foring.

Sensorikk

FEED kombinerer opplysninger og målinger fra flere ulike sensorer, samt andre offentlige og kundespesifikke datakilder, som samles og sammenstilles i en dataplattform. Vår egenutviklede sensor for fôrovervåkning, vil også til enhver tid gi eksakte opplysninger om forbruk og mengde fôr som er tilgjengelig.

Samlet gir dette verdifulle kvalitetsdata som presenteres i et lettfattelig og oversiktlig bilde, tilgjengelig til enhver tid for alle som inngår i matproduksjonen.

Data øker verdien

Verdien av datainnsamling får vi når dataene tas i bruk. FEED bidrar til at data og menneskelig fagkompetanse benyttes til mer presis fôring og til å forstå de komplekse sammenhengene fra smolt til slakteferdig laks.

Sammenstilte data er også viktig for oppdretteren for å utarbeide mer nøyaktige fôringsplaner for å påvirke vekst, sikre fiskevelferd, øke innsatsen på stell av fisken og optimalisere kostnader brukt på fôr.

Fagkompetanse

FEED tar ansvar for anskaffelse, installasjon og drift av alle nødvendige sensorer i og ved merda og på fôrflåta. Slik garanterer vi god og sikker kvalitet på data som brukes for å ta riktige beslutninger. FEED samler alle produktene i tjenesten i en helhet, og har ansvaret for både hardware og software.

FEED tilgjengeliggjør data fra alle relevante kilder i ett grensesnitt på mobil eller pc.

Maskinlæring og kunstig intelligens

Verdien av datainnsamlingen gir kunnskap til hele organisasjonen når den kombineres med menneskelig ekspertise.

Over tid vil man kunne se historiske data og bedre forså hva som påvirker fôringen. Ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens vil vi, med data samlet over tid, ta viktige skritt mot framtidig optimal og bærekraftig drift.

Clarify.io Logo

Vi inkluderer mennesker i fremtidens teknologiske muligheter

Vi har gjennom 100 år etablert oss som en av de største kompetansebedriftene innen elektro-installasjon og automasjon i Nord-Norge.

Sammen skal vi bringe databasert erfaring i fôring, kombinert med oppdretterens kunnskap, mot optimal og bærekraftig drift av ditt oppdrettsanlegg.

Kontakt oss for tilbud eller andre henvendelser

Hans-Ole Nordahl

Segmentansvarlig Havbruk

Mobil: 988 99 706

Send e-post