Bærekraft

Åpenhetsloven

I tråd med den nye åpenhetsloven av 1.juli 2022 skal JM Hansen AS fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi skal sikre allmenheten tilgang på informasjon rundt våre prosesser i denne sammenheng.

Loven pålegger alle berørte virksomheter, herunder JM Hansen AS, en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger kan lastes ned her.

JM Hansen AS har etiske retningslinjer nedfelt i vår Code of Conduct, som beskriver hvordan vi forplikter oss og våre leverandører til handel i samsvar med konvensjoner vedtatt av FN og ILO for etisk handel. Code of Conduct kan lastes ned her.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på mail baerekraft@jmhansen.no