Tiltak for å begrense spredning av Koronavirus

JM Hansen tar vårt samfunnsansvar på alvor og vil bidra til å begrense smitten av koronavirus. Vi ønsker ikke å utsette våre ansatte, kunder eller leverandører for smitte, og tilpasser derfor vår ordinære drift med ekstraordinære tiltak. Med det håper vi å redusere risikoen for smitte.

Vi kan selvsagt ikke ta høyde for alle situasjoner som kan oppstå, men vi følger med på myndighetenes råd, og tar de forhåndsregler som vi kan. Vi har utarbeidet en beredskapsplan etter «føre var» prinsippet. For å unngå merbelastning på helsetjenesten i en allerede presset situasjon, ønsker vi også å begrense spredning av annen smitte.

Disse tiltak er innført:

 • Økt fokus på håndhygiene, hyppig håndvask og bruk desinfeksjonsmidler som er satt ut i lokalene og delt ut til montørene
 • Forsterket renhold på områder hvor folk møtes, og på flater som berøres.
 • Oppfordrer alle til å holde litt avstand til hverandre og unngå store forsamlinger
 • Vi hilser på hverandre uten å håndhilse
 • Fysiske møter begrenses, og digitale løsninger brukes der det er mulig
 • Redusert reiseaktivitet, og begrensning av flyreiser til det aller nødvendigste
 • Kantina stenges inntil videre, og ansatte oppfordres til å ta med matpakke og innta lunsjen i mindre grupper og mer spredt.
 • Lav terskel for å ha hjemmekontor dersom ansatte eller deres nærmeste er lettere syk, forkjølet etc., eller kan ha blitt eksponert for smitte gjennom reiser til utlandet eller andre forhold.
 • Dersom enkelte kundeoppdrag er forbundet med økt risiko for smitte skal det i samråd med overordnet vurderes om ytterligere tiltak skal iverksettes. Ved behov kan eventuelt helsemyndigheter kontaktes for råd.
 • Felles aktiviteter, samlinger og sosiale arrangement utsettes inntil videre.
 • JM Hansen har opprettet en beredskapsgruppe som følger med på situasjonen og løpende vurderer tiltak.

Lurer du på noe av dette?

Eventuelle henvendelser kan rettes til Inger Christiansen, telefon 920 41 328

Publisert: 12. mars 2020