Spesialdesign av løsninger til havbruk

Når Cermaq ved Marøya i Loppa kommune skulle modernisere anlegget, fikk JM Hansen oppdraget med å prosjektere en løsning som tilfredsstilte Cermaqs krav til driftssikkerhet og funksjonalitet.

Besparelser med strøm

Sørvest i Finnmark ligger Loppa. En kommune der oppdrettsnæringen betyr mye for sysselsetting og verdiskaping. Denne historien handler om når JM Hansen skulle effektiviserte anlegget til Cermaq ved å installere et nytt og moderne anlegg for landstrøm og spredenett til merder, fjernstyring og overvåking.

Besparelsen ved å drifte med strøm fra land er normalt så stor at investeringen ofte tjenes inn i løpet av få år.

Hans-Ole Nordahl, segmentansvarlig Havbruk, JM Hansen Maritim

Omfattende prosjekt

Daglig leder ved JM Hansen Maritim var ansvarlig for prosjektet som pågikk over noen hektiske sommerdager i 2014.

– Cermaq er en stor oppdrettsaktør i Norge og internasjonalt. I Norge er selskapets mål å drive med lavest mulig miljøpåvirkning. Når de skulle modernisere og gjøre anlegget på Marøya mer miljøvennlig spurte de JM Hansen Maritim om råd.

JM Hansens rolle i dette prosjektet har vært:

 • Rådgivning
 • Prosjektering
 • Utvikling
 • Installasjon
 • Drift

Prosjektet skulle by på mange utfordringer, men på grunn av god prosjektledelse, høy faglig kompetanse og gjennomføringsevne har JM Hansen levert en løsning til Cermaq som har vært i kontinuerlig drift siden det ble installert.

1.600 meter med kabel

Mellom trafostasjonen på land og basestasjonen på oppdrettsanlegget er det et bredt sund med sterke strømmer. På det dypeste er det ca. 50 meter til havbunn. Langs bunnen skulle det strekkes en 1.600 meter lang kabel fra trafostasjonen til basestasjonen. Kabeltrommelen som ble brukt i operasjonen var på 12 tonn, og det medførte utfordringer med hvordan kabelen skulle leveres med tanke på at den lokale kaien ikke tålte en slik belastning.

Logistikk

– Det var en utfordrende logistikk rundt dette prosjektet, da det var mange tunge leveranser som skulle leveres samtidig. Andre bedrifter skulle også koordineres slik at leveransene ble samkjørt for å redusere isolasjonstiden og begrense ventetiden, forteller prosjektleder.

Det ble benyttet flere båter for utlegging av kabel, helikopter for transport til Marøya, innleid kabelbåt for utlegging av kabel, kabelvogn for å oppnå en kontrollert utlegging av kabel, samt lokal entreprenør for å sørge for sikring av kabel på landsidene.

Montører fra JM Hansen i ferd med å feste strømkabel til basestasjonen. (Foto: JM Hansen).

– En av JM Hansens styrker er flerfagligheten, og den fikk vi god bruk for under leveransen til Cermaq på Marøya. I tillegg til innleid personell brukte vi kolleger fra andre avdelinger på JM Hansen. Våre egne folk fra maritim, automasjon, installasjon og tavlebygging jobbet på prosjektet for å gjennomføre installasjonen på kort tid.

Nytt system med skreddersøm

Modellen under viser hvordan landstrøm omformes i trafostasjonen og føres videre med kabel under vann til basestasjonen. Fra basestasjonen går det dobbelt sett med linjer ut til merdene, som sikrer kontinuerlig drift om den ene linjen skulle dette ut.

Driftssikkert kvalitetsanlegg

Cermaq har i dag et driftssikkert kvalitetsanlegg med følgende muligheter:

 • Strøm til hver merde.
 • Nedsenkbare Led-lys som kan kobles ut mot kalenderfunksjon.
 • Overvåking av oksygen, temperatur, jordfeil og strømtrekk.
 • Fjernstyring av foringsautomater, lys og sikringsautomater.
 • Varsling om funksjoner detter ut eller grenseverdier overstiges.
 • Mulighet for rapport som viser viktige måleverdier og dokumenterer drift.

Viktige data samles inn

– Våre automasjonsingeniører lager systemer med skreddersøm for oppdrettere langs hele kysten. Basestasjonen kommuniserer med oppdrettsanlegget, og samler inn data som er av interesse for næringen. Våre sensorer samler inn data på oksygen, temperatur og salinitet. Kundene kan hente ut egne webrapporter med oppsett på kurver og grafer etter avtale. Og skulle avtalte grenseverdier for målingene overstiges blir det sendt alarm slik at oppdretter kan gjennomføre nødvendige tiltak, og på den måten begrense eller forhindre verditap, avslutter prosjektleder.

Publisert: 23. august 2018