Sammen bygger vi nordnorsk helse

Det største prosjektet i JM Hansens historie er under oppføring på universitetsområdet i Tromsø. Bygget er teknologisk avansert, og vi blir utfordret på alle fagfelt. Bli med på innsiden av MH-2 bygget, som ferdigstilles ved årsskiftet 2017/2018.

Det Helsefaglige Fakultetet ved Universitetet i Tromsø utdanner morgendagens helsearbeidere. Kapasiteten er sprengt, og nå bygges MH-2 bygget for å imøtekomme samfunnets behov for flere ansatte i helsesektoren. MH-2 bygget skal i følge planen settes i prøvedrift frem mot våren 2018.

«På det meste er det 35 ansatte fra JM Hansen på denne jobben samtidig.» – Geir Westerbotn, senior prosjektleder

Største prosjekt noensinne

MH-2 bygget føres opp på vegne av Statsbygg, og PEAB – Bjørn Bygg er hovedentreprenør. Prosjektet har en total ramme på 1,2 mrd, og skal være ferdig ført opp våren 2018. Når bygget står ferdig skal det romme 1.300 studenter og ansatte.

Et signaturprosjekt

Eirik Berg er prosjektleder fra PEAB – Bjørn Bygg, og forteller litt om prosjektet fra hovedentreprenørens side.
– Det er et signaturprosjekt for alle involverte parter. Betydningen for samfunnet er selvsagt stor, og for oss som lokale entreprenører fra Tromsø så er dette prosjektet en milæpel ettersom det er det største enkeltprosjektet i PEAB – Bjørn Byggs historie. Prosjektet har en ramme på 557 millioner kroner for vår del.

Det er ikke bare for PEAB – Bjørn Bygg at prosjektet er det største målt i omsetning. Også for JM Hansen er MH-2 bygget det største i vår over 90-årige historie. Vi leverer alt av elektroinstallasjon, automasjon og teleteknikk til bygget til en verdi av i overkant av 60 millioner kroner.

Innholdsrik leveranse

– På dette prosjektet har vi alt av elektrisk installasjon. Teleteknisk, elkraft og automasjon. Det er et stort teknisk anlegg med 18 måneders byggetid for vår del. Noe av det som gjør det så spesielt er at laboratoriefløyen stiller helt spesielle krav til de løsningene vi leverer, forteller Westerbotn.

Bygget forsynes med elektrisk kraft fra 2 separate transformatorer, som er plassert i eget rom i bygget. Disse leverer kraft til henholdsvis normalkraft og reservekraftanlegg. Det monteres eget reservekraftaggregat og UPS anlegg som forsyner bygget med elektrisk kraft dersom hovedstrømforsyningen faller ut.

Elektrisk kraft forsynes frem til underfordelingene via strømskinnesystem. Noe som gir stor fleksibilitet mht. eventuelle endringer underveis i byggingen og i endringer ettertid. Det teletekniske anlegget består av bl.a. ca. 2.700 datapunkter med tilhørende data rack. Et omfattende adgangskontrollanlegg er en del av sikkerhetsinstallasjonene i bygget. Og for å knyte sammen de tekniske anleggene skal det trekkes kilometervis med kabel.

Spesielle løsninger

Geir Westerbotn forteller at prestisjebygget skal inneholde mange spesialløsninger.

– Det nye MH-2 bygget skal inneholde rom med funksjoner som stiller store krav til oss som skal utvikle det. Blant annet bygges det en laboratoriefløy med spesielle krav til ventilasjon og varmestyring, og en genbank som setter store krav til klimastyring og brannsikring. Automasjon er en stor del av prosjektet. Vi programmerer systemer for ventilasjon, kjøling, varme og andre elektrotekniske systemer. Behovsstyring av lys, persienner, varme, kjøling og ventilasjon på romnivå er også en viktig del. Alt dette integreres opp mot universitetets eget SD-anlegg, avslutter Westerbotn.

«Vi velger å samarbeide med JM Hansen i dette prosjektet fordi vi anser at de er en profesjonell samarbeidspartner, som til enhver tid har kontroll på eget fagområde.» – Eirik Berg, prosjektleder PEAB Bjørn Bygg

Publisert: 23. august 2018