Macks ølbryggeri

Siden 1877 har Macks Ølbryggeri vært en viktig bedrift i Tromsø. Mack-kvartalet i Tromsø sentrum var en sentral del av byens næringsliv fram til 2012, da verdens nordligste bryggeri måtte tenke nytt for å styrke konkurransekraften. JM Hansen ble invitert inn for å realisere planene om det nye bryggeriet.

En av årsakene til at Mack valgt å flytte ut av Tromsø sentrum var at de gamle produksjonslokalene ikke imøtekom behovet for drift som stilles til et moderne bryggeri.

Nytt moderne bryggeri

Etter en tid med planlegging og forhandlinger vedtok ledelsen i Mack å flytte bryggeriet fra Tromsø sentrum til Nordkjosbotn i Balsfjord kommune. Det nye bryggeriet ble åpnet for produksjon i 2012, og JM Hansen var totalleverandør av elektro, svakstrøm og industriautomasjon.

Deler av det gamle produksjonsanlegget ble demontert fra Mack-kvartalet i Tromsø sentrum, og ført opp igjen i det nye produksjonslokalet på Nordkjosbotn. I tillegg ble det levert en moderne tappelinje fra Italia, som skulle monteres og settes i drift sammen med resten av anlegget.

Mack sine tidligere produksjonslokaler i Tromsø sentrum

Mack sine nye produksjonslokaler i Nordkjosbotn

Automasjon, elektro, overvåking

Jørgen Ryeng Antonsen er automasjonsingeniør hos JM Hansen, og forteller om systemene som ble levert når verdens nordligste bryggeri skulle flytte.

– JM Hansens leveranse til Mack var stor. Ikke bare i omfang, men også av betydning. Når vi fikk oppdraget ble vi foretrukket som totalleverandør på grunn av vår kompetanse, gjennomføringsevne og lokale tilhørighet. JM Hansen leverte alt av automasjon, elektro og svakstrøm.

Elektro

JM Hansen utfører planlegging og installasjon av alt innen elektro. Våre oppdragsgivere er hovedentreprenører der vi leverer delentrepriser, eller direkte ut mot kunde – som Mack. Til det nye bryggeriet leverte vi alt av elektro, tavler og montering til hele bygget.

– Mack på Nordkjosbotn er et moderne produksjonsanlegg der alt er samlet på ett plan. Anlegget består av nye og gamle maskiner, tappelinjer, saftrom, kjølemaskiner, kontorfasiliteter med mer. Etter monteringen har vi hatt oppdraget med drift, forteller Antonsen.

Overvåking av drift

Det er levert et overvåkingssystem av selve anlegget, herunder adgangskontroll, alarm og sikkerhet.

For selve anlegget er det levert et system for overvåking, adgang, alarm og sikkerhet for å  imøtekomme Mack og bryggeribransjens krav til internkontroll og sikkerhet.

Selve produksjonen overvåkes av et SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) som overvåker driften og varsler Mack om feil og alarmer. Systemet gir også statistikk slik at man kan kontrollere for avvik og rapportere drift. SCADA gir Mack et bedre observasjonsgrunnlag og økt styringsmulighet av produksjonsanlegget.

Sammen med SCADA-systemet har JM Hansen levert automasjon for styring av:

  • Gjæringsprosess på tank
  • Saftrom
  • Folieringsmaskin
  • Hurtigkjøler
  • Bryggerisystem

Lokal tilhørighet

Anders Norlyk er produksjonssjef ved det nye bryggeriet i Nordkjosbotn, og sier noe om hvorfor JM Hansen ble valgt som leverandør.

– For oss var det viktig å velge en lokal leverandør med høy gjennomføringsevne. Når vi skulle bygge anlegget her på Nordkjosbotn trengte vi en solid partner som kunne levere flere tjenester innen automasjon, elektro, sikkerhet og systemer for overvåking av drift på hele anlegget.

Og produksjonssjefen er tydelig på at kvalitet er viktig.

– En Mack-øl skal smake det samme i morgen som for 80 år siden. Derfor er det viktig at systemene fungerer optimalt. Og oppstår det behov for hjelp er det nødvendig at service raskt er på plass slik at vi får produksjonen opp igjen. Det får vi gjennom JM Hansen, avslutter han.

Publisert: 16. august 2018